Od 100 € narudžba besplatna poštarina u Austriji i Njemačkoj !!

Uvjeti

1. Uvjeti pružanja usluge (UVJETI)
1.1. Ovi uvjeti i odredbe tvrtke Fish-ing.net KG (u daljnjem tekstu prodavatelj) primjenjuju se na sve isporuke i usluge koje kupac zaključi s prodavateljem u internetskoj trgovini.
1.2. Kupovanjem narudžbe u internetskoj trgovini kupac prihvaća uvjete i odredbe. Uključivanje kupčevih odredbi i uvjeta ne smatra se dogovorenim i stoga nije učinkovito.
1.3. Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Oni su objavljeni na web mjestu. Nakon što se uvjeti i odredbe priznaju automatiziranom obradom narudžbe, kupac to prepoznaje odnosno valjani Verzija uvjeta i odredbi.
1.4. Izmjene i dopune sklopljenih ugovora na temelju ovih uvjeta moraju biti pravno učinkovitepismeno, usmeno Sporazumi nemaju pravni učinak.
1.5. Mjesto izvedbe je 2440 Mitterndorf an der Fischa. F.Za sve sporove koji proizlaze iz pravnog odnosa između ugovornih partnera mjerodavni okružni sud je mjerodavni okružni sud Baden isključivo odgovoran. F.za potrošače u svrhu KSchG, mjesto nadležnosti je mjesto prebivališta, uobičajeno prebivalište ili mjesto zaposlenja u skladu s odjeljkom 14. KSchG.

 

2. Zaključenje ugovora
2.1. Ugovorni partner može naručiti robu u internetskoj trgovini prodavača pomoću integriranog obrasca za narudžbu na mreži. Ugovor se sklapa čim se obrazac za narudžbu popuni s osobnim podacima i pošalje prodavaču s pozivom na robu u košarici. Narudžbu prodavatelj potvrđuje putem e-maila za potvrdu narudžbe.
2.2. Obrada narudžbe i kontakt s kupcem obično se odvijaju putem e-pošte ili automatizirane obrade narudžbe. Kupac osigurava kod Obrada narudžbe koju je on odredio Email adresa ispravite kako bi se e-poruke mogle pravilno isporučivati
2.3. Prodavatelj ima pravo odbiti prihvatiti narudžbu bez navođenja razloga. Zar ne bi trebala roba kupca će prodavač obavijestiti.
2.4. Prodavatelj zadržava pravo prihvaćanja narudžbi samo u djelomičnim količinama ili samo određene robe.
2.5. Kupac stoji prema točki 12. ovih uvjeta i odredbi pravo na povlačenje.

 

3. Cijene i plaćanja
3.1. Cijene navedene u ponudi ili u obrascu za narudžbu izražene su u EUR-ima. Promjena cijene je rezerviranae u slučaju pogreške. Sve cijene razumjeti se Ukljusive Gpravnin prometporez. 
3.2. Kupac uzima u obzir sljedeće uvjete plaćanja:
3.2.1. Plaćanje se vrši putem Pretplata / Klarna
Nakon narudžbe kupac ukupan iznos unaprijed prebacuje na račun prodavatelja. Čim prodavatelj primi uplatu, roba će se poslati kupcu. Treba li točka 2.3. ili 2.4. ovih uvjeta i odredbi dogodi, prodavatelj će vratiti plaćeni iznos, ili nakon savjetovanja s kupcem na Zamjena isporučena. Ako ne primimo uplatu u roku od 7 dana od dana narudžbe, narudžba će biti otkazana.
3.2.2. Plaćanje se vrši putem PayPal-a
Prilikom plaćanja PayPalom roba će biti ASAP poslana. Treba li točka 2.3. ili 2.4. ovih uvjeta i odredbi dogodi, prodavatelj će vratiti plaćeni iznos, ili nakon savjetovanja s kupcem na Zamjena isporučena.
3.2.3. ZaTransakcija se provodi pomoću Apple Paya
Nakon primitka iznosa, narudžba će se odmah obraditi. Treba li točka 2.3. ili 2.4. ovih uvjeta i odredbi dogodi, prodavatelj će vratiti plaćeni iznos, ili nakon savjetovanja s kupcem na Zamjena isporučena.
3.2.4. Plaćanje se vrši kreditnom karticom
Čim se iznos nađe na računu tvrtke prodavatelja je uplaćen, narudžba će biti obrađena i odmah poslana. Treba li točka 2.3. ili 2.4. ovih uvjeta i odredbi dogodi, prodavatelj će vratiti plaćeni iznos, ili nakon savjetovanja s kupcem na Zamjena isporučena.
3.3. Bitan uvjet za obavljanje usluge od prodavačs je poštivanje dogovorenih datuma plaćanja. Svi troškovi i troškovi koji nastaju u slučaju neplaćanja, troškovi nastali nužnom intervencijom tvrtki za naplatu dugova ili odvjetnika razviti, a zatezne kamate uobičajene u bankama također će snositi kupac.

 

4. Zadržavanje naslova
4.1. Naručena ili isporučena roba ostaje sve dok ne bude dovršena Plaćanje u vlasništvu prodavatelja.

 

5. Uvjeti isporuke i otpreme
5.1. Ako nije drugačije ugovoreno, roba se isporučuje skladištem na adresu za dostavu koju je kupac odredio. Naručena roba bit će poslana u najkraćem mogućem roku. Ugovorni partner nema potraživanje za naknadu štete u slučaju kašnjenja u isporuci.
5.2. Adresa dostave navedena u obradi narudžbe je presudna. Ako dostava kupcu nije moguća, prijevoznik će robu poslati prodavaču, pri čemu će troškove povrata snositi kupac.
5.3. Ako kupac ne prihvati robu, prodavatelj ima pravo, nakon razdoblja milosti od 2 tjedna, odustati od ugovora i zahtijevati moguću naknadu za neizvršenje. Prodavatelj ima pravo skladištiti robu na teret ugovornog partnera i inzistirati na pridržavanju kupoprodajnog ugovora.

 

6. Jamčiti
6.1. Jamstvo podliježe zakonskim propisima. 

 

7. Dodatne informacije
7.1. svi Mamci za ribu ili dodaci za hranu za ribu koji se nude u internetskoj trgovini koriste se samo za ribolov. Ti sind NE za prehranu ljudi ili za hranjenje iz Hkrajživotinjenprikladan!
7.2. Prigovori, prigovori, vidljivi nedostaci uključujući transportnu štetu mora odmah po primitku robe NAS kao prodavač napisano (pomoću e-mail, Pismo itd.), uključujući svu foto dokumentaciju, prema Znanje da se dovede. Ako kupac to ne učini, postati kod prodavača u nedostatku pravovremenog znanja u razumnom roku, NerleiJamstvena prava udaranje.
8. Mjerodavno pravo
8.1. Austrijsko pravo primjenjuje se na sve pravne sporove i razlike u mišljenjima nastale u vezi s poslovnim odnosom.

 

9. Klauzula o razdvojenosti
9.1. Jesu li ili postaju jajaPojedinačne odredbe ovih uvjeta i odredbi i / ili ugovor koji je njime dopunjen postaje nedjelotvoran, to ne utječe na učinkovitost ostalih odredbi, a ugovor i ovi opći uvjeti ostaju na snazi za obje strane. Ugovorni partneri dužni su usvojiti novu odredbu, uzimajući u obzir interese obje strane složi sekoji je najbliži svrsi koja se postiže neučinkovitom odredbom.

 

10. autorska prava
10.1. Svi prikazi i tekstovi na početnoj stranici, pakiranje, na Proizvodinuključujući i Uvjeti su zaštićena autorskim pravima tvrtke Fish-ing.net KG (Direktori Valentino Juric, Lagerstrasse 8, 2440 Mitterndorf kod Fische) i Dijelovi toga, od strane austrijski Ured za patente,zaštićen. Bilo koja uporaba izvan namjene u kontekstu mrežne narudžbe,posebno reprodukcije, imitacije, nezakonita upotreba naziva i logotipa tvrtke, Itd. jesu bez izričitogr prethodni napisano odobrenje od strane uprave od Fish-ing.net KG zabranjeno. Tvrtka zadržava zadržite pravo u slučaju kršenja ovoga Izvornik-i patentrstvaran,zabranu ili da pokrene naplativo upozorenje pravnog zastupnika.

 

11. Sigurnost podataka i zaštita podataka
11.1. Svi podaci o kupcima koriste se za obradu narudžbe te ih pohranjujemo i obrađujemo u skladu s odgovarajućim propisima.
11.2. Vaši osobni podaci (adresa za dostavu, E-Mail adresa, Itd.) neće, bez iVaše izričito i u bilo kojem trenutku opozivo dopuštenje, proslijeđena trećim osobama. Uslužni partneri koji su potrebni za obradu narudžbi iz toga su naravno isključeni (npr. Brodarske tvrtke naručena za isporuku robe jesu, Banka i Tvrtka s kreditnim karticamae, dtj naručena za obradu plaćanja jesu, Itd.). Opseg u takvim slučajevima odnosi se na traženi minimum.
11.3. Internetska trgovina Fish-ing.com sprema informacije o sadržaju košarice u kolačiće unaprijediti Ponovno posjetite početnu stranicun može biti. Trebamo javaše podatke o kupcimaako je sMolimo vas da se registrirate kod nas, ili jajeNaručite. Ako ste već kupac, stj. saznati o isvoju adresu e-pošte i jaRegistrirajte svoju lozinku kod nas. Podatak, koji su pohranjeni u kolačićima, spasiti te dkao ispunjavanje obrazaca. U iProgram vašeg preglednika može oni upravljati prihvaćanjem kolačića na ovoj stranici i, ako je potrebno, blokirati ih.
11.4. Imate pravo na besplatne informacije, blokiranjeobrada, ispravak i brisanjeDa biste zatražili svoje podatke, pošaljite po ovo oni pošaljite nam e-poštu ili pismo poštom.
11.5. Fish-ing.net KG, 2440 Mitterndorf an der Fischa, Lagerstraße 8 nije odgovoran ako je netko na ilegalni način da ivaše osobne podatke i ponovno ih upotrijebitepokušao. Fish-ing.net KG, 2440 Mitterndorf an der Fischa, Lagerstraße 8 zaplijenjuje sve moguće tehnologijeičke i poznate mjere iZaštitite svoje osobne pohranjene podatke. Međutim, ako nastane šteta zbog takve veze, podnijet će se zahtjevovaj Izuzeto od Fish-ing.net KG, 2440 Mitterndorf an der Fischa, Lagerstraße 8.
11.6. Fish-ing.net KG, 2440 Mitterndorf an der Fischa, Lagerstraße 8 ne odgovara za Cjelovitost, ispravnost i Sadržaj prenesenih ili traženih podataka i podataka koji se prenose putem www.fish-ing.com su dostižni. Ne postoji jamstvo da će se pohranjeni podaci uvijek zadržati i da će ponuđene usluge uvijek biti dostupne.
11.7. korisnički račun
Da bi mogao naručivati putem ove ponude, svaki kupac mora postaviti korisnički račun zaštićen lozinkom.Sadrži pregled izvršenih narudžbii aktivni procesi narudžbe. Pod uvjetom oni napustite internetsku trgovinu kao kupac, wzemlja stj. automatski odjavljen. Operater ne preuzima odgovornost za zlouporabu lozinketakođer, osim ako ovaj voizazvao sam operater.
11.8. Postupak narudžbe
Svi podaci, dobrodošlion kao dio postupka narudžbePodaci koje kupac unese bit će spremljeni. U Dodatku brojanje: Prezime, ime, adresa, detalji plaćanja, adresa e-pošte, telefonski broj, Datum rođenja, Itd. - Oni podaci koji su potrebni za isporuku obrade narudžbeako su neophodni, bit će poslani na adresu Ddavatelj usluga ritte proslijedio.

 

12. Pravo na odustajanje / pravo na odustajanje
12.1. Karenca je četrnaest dana od dana primitka robe od strane kupca je stečena.
12.2. Na svoj Wida iskoriste pravo poziva, stj. mi, Fish-ing.net KG u 2440 Mitterndorf an der Fischa, Lagerstraße 8, Telefon +43 676 4173791, E-mail: boilies@fish-ing.net pomoću jasne izjave (npr. E-mail, a s depismo poslano r postom, Itd.) o iObavijestite svoju odluku o odustajanju od ovog ugovora.
12.3. Za održavanje širokograzdoblja poziva, dovoljno je da stj. poslati obavijest o ostvarivanju prava na odustajanje prije isteka razdoblja za odustajanje.
12.4. Posljedice povlačenja
Ako sotkažete ovaj ugovor, postati mi jauključuju sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova, koje proizlaze iz činjenice da stj. druga vrsta isporuke, od najjeftinije standardne dostave koju mi nudimo), odmah i najkasnije u roku od videset dana od povratkabrojhr na kojem se obavještava o iDobili smo vaše opozivanje ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja kao iss stj. koristi se u izvornoj transakciji, to osim ako ihnen nešto je bilo izričito adrugo ugovoren. JaNi u kojem slučaju nećuZa ovu otplatu naplatit će se naknada (naknada za obradu ili slično). oni nose samo izravni trošak povrata robe.
12.5. Otplatu možemo odbiti dok ne vratimo robu cjelovit, bez znakova uporabe i neoštećen dobio natrag, ili dok stjDali su dokaze da stj. roba u samo opisano stanje vratio, ovisno o tome što je ranije.